BAHASA MELAYU BAHASA CINTA...PERIBAHASA HARI INI> BAGAI ENAU DALAM BELUKAR ,MELEPASKAN PUCUK MASING-MASING

KERTAS CADANGAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN

Views

 

KERTAS CADANGAN
PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN
ANJURAN BAHAGIAN SEKOLAH
&
 JABATAN PELAJARAN NEGERI


1.0 LATAR BELAKANG

SEJAK KEBELAKANGAN INI, BAHASA MELAYU SUDAH SEMAKIN TERPINGGIR AKIBAT PENGURANGAN PERANAN BAHASA MELAYU DALAM BIDANG PENDIDIKAN NEGARA. SITUASI INI MENYEBABKAN  SEMANGAT GURU BAHASA MELAYU SEMAKIN LUNTUR. JUSTERU, PERANAN DAN FUNGSI SEBENAR BAHASA MELAYU PERLU DIPERTAHANKAN DAN DIPERTINGKAT MENERUSI USAHA-USAHA MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU SESUAI DENGAN PERANANNYA SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN DAN SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH.

2.0 MATLAMAT

UNTUK MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI BAHASA RASMI NEGARA DAN SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NEGARA.

3.0 OBJEKTIF

3.1 MELETAKKAN BAHASA MELAYU DI TEMPAT YANG SEWAJARNYA DALAM  
      SEGALA URUSAN RASMI

3.2 MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU DENGAN BETUL DALAM PERTUTURAN
      DAN PENULISAN   

3.3 MEMUPUK KECINTAAN TERHADAP BAHASA KEBANGSAAN DAN SEKALI GUS 
      MEMUPUK SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

3.4 MELIBATKAN AGENSI KERAJAAN DAN BADAN KORPORAT BERSAMA-SAMA
      MENGANGKAT DARJAT DAN MARTABAT BAHASA MELAYU MENERUSI  
      PROGRAM KEBAHASAAN YANG BERTERUSAN


4.0 CADANGAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU

 A MENINGKATKAN MARTABAT GURU BAHASA MELAYU

4.1     PERALATAN IT TERKINI DIBEKALKAN KEPADA GURU-GURU BAHASA 
        MELAYU SUPAYA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) GURU BAHASA  
        MELAYU LEBIH MENARIK MINAT  MURID

4.2     PEMANTAPAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN GURU BAHASA MELAYU MENERUSI KURSUS, SEMINAR, BENGKEL DAN KONVENSYEN

4.3     GURU YANG MENGAJAR BAHASA MELAYU MESTI OPSYEN BAHASA MELAYU

4.4  MAKMAL BAHASA PERLU DIWUJUDKAN DI SETIAP SEKOLAH

4.5  PENUBUHAN PERSATUAN GURU BAHASA MELAYU PERINGKAT NEGERI DAN
       PERINGKAT KEBANGSAAN


B PENGURUSAN

4.6  KONSEP BAHASA MELAYU MERENTAS KURIKULUM MESTI DIHIDUPKAN
       SEMULA

4.7  PERUNTUKAN YANG LEBIH BESAR UNTUK BAHASA MELAYU

4.8  KEPERIHATINAN PENTADBIR DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BAHASA  
       MELAYU

C MENINGKATKAN STATUS DAN NILAI BAHASA MELAYU

4.9 SYARAT KELULUSAN BAHASA MELAYU DALAM PEMBERIAN SIJIL UNTUK  
       PEPERIKSAAN AWAM, IAITU PMR, SPM DAN STPM DIKAJI SEMULA

4.10 BAHASA MELAYU PERLU DIBERIKAN  MERIT
        YANG TINGGI UNTUK KEMASUKAN KE MATRIKULASI/KOLEJ/IPTA

4.11 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU HENDAKLAH DIWAJIBKAN KEPADA
        MURID TINGKATAN ENAM

4.12 PIHAK BERKUASA TEMPATAN MESTI MELAKSANAKAN PENGUATKUASAAN
        PENGGUNAAN BAHASA MELAYU YANG BETUL

4.13 SEMUA ACARA RASMI HENDAKLAH MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU 
        SEPENUHNYA

4.14 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MESTI DIJADIKAN MATA PELAJARAN
        WAJIB  DI SEKOLAH SWASTA DAN KOLEJ SWASTA

4.15  KURSUS-KURSUS RASMI JABATAN SEPERTI PENILAIAN TAHAP 
        KECEKAPAN MESTI MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU

4.16  PENTERJEMAH BUKU-BUKU ILMIAH DALAM BAHASA ASING KE DALAM 
         BAHASA MELAYU HENDAKLAH DIPERBANYAK DAN BERTERUSAN

4.17  PENULISAN BUKU-BUKU ILMIAH DALAM BAHASA MELAYU PERLU
         DIPERHEBAT

4.18  PROGRAM MENCIPTA ISTILAH BAHASA MELAYU PERLU DIPERTINGKAT


D STRATEGI

4.19 BULAN BAHASA KEBANGSAAN MESTI DIHIDUPKAN SEMULA
       
4.20 SUDUT PIDATO DI SEKOLAH, MAKTAB, KOLEJ DAN UNIVERSITI MESTI
        DILAKSANAKAN DENGAN BERTERUSAN

4.21 PIDATO BAHASA MELAYU (SEMUA TAJUK BERKAITAN DENGAN BAHASA
        MELAYU) HENDAKLAH DIPERKENALKAN DAN DILAKSANAKAN

4.22 PERTANDINGAN BAHASA SEPERTI PIDATO, BAHAS, 
       SYARAHAN, FORUM DAN SEBAGAINYA KE PERINGKAT SERANTAU 
       (ASEAN)

4.23 SEMINAR BAHASA PERINGKAT KEBANGSAAN PERLU DIADAKAN PADA
        SETIAP TAHUN.

4.24  PERKAMPUNGAN PENULIS MUDA PERLU DIADAKAN SETIAP TAHUN DAN
         DIPERTINGKAT BILANGAN PENYERTAANNYA

4.25 DBP SEBAGAI BADAN BERAUTORITI DALAM HAL EHWAL KABAHASAAN   
        PERLU DIHORMATI HENDAKLAH DIJADIKAN SUMBER RUJUKAN UTAMA DAN  
        TIDAK  DIPERTIKAIKAN KEWIBAWAANNYA

4.26 TULISAN JAWI DIJADIKAN SEBAGAI ITEM/KOMPONEN DALAM PEPERIKSAAN

4.27  SEORANG MUNSYI UNTUK SEBUAH SEKOLAH


E PERANAN AGENSI KERAJAAN DAN BADAN KORPORAT

4.28  MEDIA MASSA PERLU MEMBUAT LIPUTAN YANG MELUAS UNTUK AKTIVITI
         KEBAHASAAN NEGARA SEPERTI PESTA PANTUN, BAHAS, DAN PIDATO

4.29  PERTANDINGAN KEBAHASAAN PERLU DIANJURKAN OLEH AGENSI
         KERAJAAN, BADAN BERKANUN DAN PIHAK SWASTA


F PERANAN PEMIMPIN

4.30  PEMIMPIN POLITIK DAN PEMIMPIN MASYARAKAT PERLU MEMAINKAN
         PERANAN MEMARTABATKAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

4.31  KETERIKATAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN PELBAGAI PERINGKAT
         DALAM AKTIVITI KEBAHASAAN

5.0 HARAPAN

BAHASA MELAYU PERLU DILETAKKAN DI TEMPAT YANG SEWAJARNYA SESUAI DENGAN KONSEP BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA JIWA BANGSA DAN BAHASA MENUNJUKKAN BANGSA. BAHASA MELAYU JUGA MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI BAHASA PERPADUAN, BAHASA ILMU DAN BAHASA PERANTARAAN (LINGUA FRANCA). JUSTERU, SEMUA PIHAK MESTILAH MEMAINKAN PERANAN MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN KEDAULATAN BAHASA MELAYU TERUS TERPELIHARA. SEMOGA HASRAT MURNI UNTUK MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI NEGARA YANG KITA CINTAI INI AKAN MENJADI REALITI....Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >

0 5000 Kata Teima Kasih Cikgu: