BAHASA MELAYU BAHASA CINTA...PERIBAHASA HARI INI> BAGAI ENAU DALAM BELUKAR ,MELEPASKAN PUCUK MASING-MASING
Views 
KERTAS CADANGAN
USAHA-USAHA MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU

1.0            PENDAHULUAN
Isu bahasa Melayu yang semakin terpinggir masih hangat dibincangkan. Justeru, usaha-usaha memartabatkan bahasa Melayu wajar dilakukan oleh semua pihak demi menjaga kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia.

2.0       OBJEKTIF
2.1       Menanam kecintaan dan rasa megah terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan.
2.2       Memperkukuh dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa.
2.3       Mengeratkan dan memperkukuhkan perpaduan bangsa.

3.0       AKTIVITI/PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU
3.1       BULAN BAHASA
Aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan dalam Bulan Bahasa ini seperti yang berikut:
i.       Pertandingan syarahan/pidato
ii.     Pertandingan mengarang
iii.   Pertandingan berbalas pantun
iv.   Pertandingan bahas
v.     Pertandingan melukis poster
vi.   Pertandingan mencipta lagu
vii. Ikrar Bahasa
viii.   Pertandingan puisi dan lagu
viii.    Pertandingan bercerita
viii.         Pertandingan teater
ix.   Pertandingan Drama BM
x.     Kuiz bahasa

3.2 SEMINAR
Seminar-seminar yang memfokuskan pemartabatan Bahasa Melayu juga akan diadakan.  Seminar-seminar itu seperti berikut:
i.          Seminar Pemartabatan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu.
ii          Kongres Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu.
iii.             Seminar Pemartabatan Guru-guru Bahasa Melayu.
iv.             Persidangan Bahasa Melayu Serantau.

3.3  MEMARTABATKAN GURU DAN PEGAWAI-PEGAWAI BAHASA MELAYU
Pemartabatan Bahasa Melayu berhubung secara signifikan dengan pemartabatan guru dan pegawai-pegawai bahasa Melayu.  Justeru, berikut dicadangkan beberapa strategi pemartabatan guru dan pegawai-pegawai bahasa Melayu.
i.       Setiap guru/pegawai mesti menghasilkan karya dalam BM.
ii.     Kualiti pengambilan guru – hanya guru yang mendapat A1 dalam SPM.
iii.   Komputer riba diberikan kepada semua guru BM dan Pegawai BM.
iv.   Bayaran Insentif diberikan kepada semua guru dan pegawai BM.
v.     Tokoh Bahasa – wujudkan di peringkat Daerah/Bahagian, Negeri dan Kebangsaan.
vi.   Hanya guru opsyen BM mengajar mata pelajaran BM.
vii. Semua guru bahasa Melayu diwajibkan menghasilkan dan membentangkan Kajian Tindakan.
viii.         Pemantauan pengajaran & pembelajaran berkala menggunakan borang khusus.
ix.   Menubuhkan sistem taulan di kalangan guru bahasa.

3.4       PROGRAM KEBAHASAAN SERANTAU
Program kebahasaan ini mestilah melibatkan negara-negara serantau dan program-program yang dicadangkan seperti berikut:
i.                 Pertandingan syarahan
ii.               Pertandingan mengarang
iii.             Pertandingan berbalas pantun
iv.        Pertandingan bahas (antara universiti di rantau Asean)
v.         Pertandingan melukis poster
v.               Pertandingan mencipta lagu
vi.             Ikrar Bahasa
vii.           Pertandingan mencipta puisi dan mendeklamasi puisi
viii.         Pertandingan bercerita
ix.             Pertandingan teater
x.               Pertandingan Drama BM
xi.             Kuiz bahasa dan sastera
xii.           Pertandingan mencipta slogan dan motto

3.5 LAMAN WEB BAHASA MELAYU
Selaras dengan kemajuan ICT, laman web bahasa Melayu hendaklah diwujudkan.  Laman web ini merangkumi:
i.          Bicara bahasa
ii.               Forum bahasa
iii.             Pengajaran & pembelajaran bahasa
iv.             Isu-su bahasa
v.               Guru cemerlang
vi.             Tokoh-tokoh bahasa dan sastera
vii.           Bahan-bahan ilmiah Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu

3.6       MEMPERKASA P&P BAHASA MELAYU
i.          Melengkapkan makmal bahasa di semua sekolah
ii.               Menghasilkan perisian P&P bahasa Melayu

3.7       KELAB BAHASA
Penubuhan Kelab Bahasa di peringkat:
i.                 Sekolah
ii.               Kampung/Mukim
iii.             IPTA/IPTS/Maktab-maktab Perguruan
iv.             DUN

3.8       MENAMBAH BAHAN BACAAN BM
i.          Satu sekolah menghasilkan satu buku
ii.               Satu ADUN menghasilkan satu buku
iii.             Satu ADUN membina sebuah perpustakaan

3.9            CADANGAN-CADANGAN LAIN
i.                 Menubuhkan Kementerian Bahasa dan Kesusasteraan Melayu.
ii.               Menyediakan Peruntukan khas untuk pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.
iii.             Penguatkuasaan akta/peraturan/pekeliling tentang bahasa kebangsaan di sekolah, PPD dan JPN.
DISEDIAKAN OLEH:
 1. HJ. MUHAMAD ARIFF BIN YAAKOB – JPN KEDAH
 2. EN. ABU TALIB BIN ABDULLAH – JPN JOHOR
 3. HJ. HARIS AB. GHANI – JPN KELANTAN
 4. EN. AWANG JAYA BIN AWANG DAMIT – JPN SABAH
 5. EN. MOHAMAD YUSOF DERAMAN – JPN TERENGGANU
 6. EN. AHMAD ZAKUAN BIN MOHD. RAZI -  JPN PERAK
 7. PN. RABIAH YAHAYA – JPN PERLIS
 8. EN. ZULKIFLEE BIN OTHMAN – JPN PULAU PINANG
 9. EN. SAHARUDIN MD. BAHAR – JPN NEGERI SEMBILAN
 10. EN. HJ. MANSOR AB. HAMID – JPN PULAU PINANG...Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >

KERTAS CADANGAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN

Views

 

KERTAS CADANGAN
PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN
ANJURAN BAHAGIAN SEKOLAH
&
 JABATAN PELAJARAN NEGERI


1.0 LATAR BELAKANG

SEJAK KEBELAKANGAN INI, BAHASA MELAYU SUDAH SEMAKIN TERPINGGIR AKIBAT PENGURANGAN PERANAN BAHASA MELAYU DALAM BIDANG PENDIDIKAN NEGARA. SITUASI INI MENYEBABKAN  SEMANGAT GURU BAHASA MELAYU SEMAKIN LUNTUR. JUSTERU, PERANAN DAN FUNGSI SEBENAR BAHASA MELAYU PERLU DIPERTAHANKAN DAN DIPERTINGKAT MENERUSI USAHA-USAHA MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU SESUAI DENGAN PERANANNYA SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN DAN SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI SEKOLAH.

2.0 MATLAMAT

UNTUK MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI BAHASA RASMI NEGARA DAN SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NEGARA.

3.0 OBJEKTIF

3.1 MELETAKKAN BAHASA MELAYU DI TEMPAT YANG SEWAJARNYA DALAM  
      SEGALA URUSAN RASMI

3.2 MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU DENGAN BETUL DALAM PERTUTURAN
      DAN PENULISAN   

3.3 MEMUPUK KECINTAAN TERHADAP BAHASA KEBANGSAAN DAN SEKALI GUS 
      MEMUPUK SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

3.4 MELIBATKAN AGENSI KERAJAAN DAN BADAN KORPORAT BERSAMA-SAMA
      MENGANGKAT DARJAT DAN MARTABAT BAHASA MELAYU MENERUSI  
      PROGRAM KEBAHASAAN YANG BERTERUSAN


4.0 CADANGAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU

 A MENINGKATKAN MARTABAT GURU BAHASA MELAYU

4.1     PERALATAN IT TERKINI DIBEKALKAN KEPADA GURU-GURU BAHASA 
        MELAYU SUPAYA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) GURU BAHASA  
        MELAYU LEBIH MENARIK MINAT  MURID

4.2     PEMANTAPAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN GURU BAHASA MELAYU MENERUSI KURSUS, SEMINAR, BENGKEL DAN KONVENSYEN

4.3     GURU YANG MENGAJAR BAHASA MELAYU MESTI OPSYEN BAHASA MELAYU

4.4  MAKMAL BAHASA PERLU DIWUJUDKAN DI SETIAP SEKOLAH

4.5  PENUBUHAN PERSATUAN GURU BAHASA MELAYU PERINGKAT NEGERI DAN
       PERINGKAT KEBANGSAAN


B PENGURUSAN

4.6  KONSEP BAHASA MELAYU MERENTAS KURIKULUM MESTI DIHIDUPKAN
       SEMULA

4.7  PERUNTUKAN YANG LEBIH BESAR UNTUK BAHASA MELAYU

4.8  KEPERIHATINAN PENTADBIR DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BAHASA  
       MELAYU

C MENINGKATKAN STATUS DAN NILAI BAHASA MELAYU

4.9 SYARAT KELULUSAN BAHASA MELAYU DALAM PEMBERIAN SIJIL UNTUK  
       PEPERIKSAAN AWAM, IAITU PMR, SPM DAN STPM DIKAJI SEMULA

4.10 BAHASA MELAYU PERLU DIBERIKAN  MERIT
        YANG TINGGI UNTUK KEMASUKAN KE MATRIKULASI/KOLEJ/IPTA

4.11 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU HENDAKLAH DIWAJIBKAN KEPADA
        MURID TINGKATAN ENAM

4.12 PIHAK BERKUASA TEMPATAN MESTI MELAKSANAKAN PENGUATKUASAAN
        PENGGUNAAN BAHASA MELAYU YANG BETUL

4.13 SEMUA ACARA RASMI HENDAKLAH MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU 
        SEPENUHNYA

4.14 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MESTI DIJADIKAN MATA PELAJARAN
        WAJIB  DI SEKOLAH SWASTA DAN KOLEJ SWASTA

4.15  KURSUS-KURSUS RASMI JABATAN SEPERTI PENILAIAN TAHAP 
        KECEKAPAN MESTI MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU

4.16  PENTERJEMAH BUKU-BUKU ILMIAH DALAM BAHASA ASING KE DALAM 
         BAHASA MELAYU HENDAKLAH DIPERBANYAK DAN BERTERUSAN

4.17  PENULISAN BUKU-BUKU ILMIAH DALAM BAHASA MELAYU PERLU
         DIPERHEBAT

4.18  PROGRAM MENCIPTA ISTILAH BAHASA MELAYU PERLU DIPERTINGKAT


D STRATEGI

4.19 BULAN BAHASA KEBANGSAAN MESTI DIHIDUPKAN SEMULA
       
4.20 SUDUT PIDATO DI SEKOLAH, MAKTAB, KOLEJ DAN UNIVERSITI MESTI
        DILAKSANAKAN DENGAN BERTERUSAN

4.21 PIDATO BAHASA MELAYU (SEMUA TAJUK BERKAITAN DENGAN BAHASA
        MELAYU) HENDAKLAH DIPERKENALKAN DAN DILAKSANAKAN

4.22 PERTANDINGAN BAHASA SEPERTI PIDATO, BAHAS, 
       SYARAHAN, FORUM DAN SEBAGAINYA KE PERINGKAT SERANTAU 
       (ASEAN)

4.23 SEMINAR BAHASA PERINGKAT KEBANGSAAN PERLU DIADAKAN PADA
        SETIAP TAHUN.

4.24  PERKAMPUNGAN PENULIS MUDA PERLU DIADAKAN SETIAP TAHUN DAN
         DIPERTINGKAT BILANGAN PENYERTAANNYA

4.25 DBP SEBAGAI BADAN BERAUTORITI DALAM HAL EHWAL KABAHASAAN   
        PERLU DIHORMATI HENDAKLAH DIJADIKAN SUMBER RUJUKAN UTAMA DAN  
        TIDAK  DIPERTIKAIKAN KEWIBAWAANNYA

4.26 TULISAN JAWI DIJADIKAN SEBAGAI ITEM/KOMPONEN DALAM PEPERIKSAAN

4.27  SEORANG MUNSYI UNTUK SEBUAH SEKOLAH


E PERANAN AGENSI KERAJAAN DAN BADAN KORPORAT

4.28  MEDIA MASSA PERLU MEMBUAT LIPUTAN YANG MELUAS UNTUK AKTIVITI
         KEBAHASAAN NEGARA SEPERTI PESTA PANTUN, BAHAS, DAN PIDATO

4.29  PERTANDINGAN KEBAHASAAN PERLU DIANJURKAN OLEH AGENSI
         KERAJAAN, BADAN BERKANUN DAN PIHAK SWASTA


F PERANAN PEMIMPIN

4.30  PEMIMPIN POLITIK DAN PEMIMPIN MASYARAKAT PERLU MEMAINKAN
         PERANAN MEMARTABATKAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

4.31  KETERIKATAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN PELBAGAI PERINGKAT
         DALAM AKTIVITI KEBAHASAAN

5.0 HARAPAN

BAHASA MELAYU PERLU DILETAKKAN DI TEMPAT YANG SEWAJARNYA SESUAI DENGAN KONSEP BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA JIWA BANGSA DAN BAHASA MENUNJUKKAN BANGSA. BAHASA MELAYU JUGA MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI BAHASA PERPADUAN, BAHASA ILMU DAN BAHASA PERANTARAAN (LINGUA FRANCA). JUSTERU, SEMUA PIHAK MESTILAH MEMAINKAN PERANAN MASING-MASING UNTUK MEMASTIKAN KEDAULATAN BAHASA MELAYU TERUS TERPELIHARA. SEMOGA HASRAT MURNI UNTUK MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI NEGARA YANG KITA CINTAI INI AKAN MENJADI REALITI....Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >
Views
MASALAH PENGUASAAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN PELAJAR UPSR


...Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >

KATA PINJAMAN

Views


      1.  BAHASA SANSKRIT
        
         Nama tubuh badan – bahu, kepala, muka, rupa.
         Bahan perdagangan – neraca, laba, kedai, kodi.
         Alat perkakas – pili, jala, sutera.
         Ilmu pengetahuan – guru, pujangga, bahasa, sastera, 
                                            bijaksana.
         Nama binatang – gajah, singa, serigala, angsa, kuda.
         Tumbuh-tumbuhan – biji, cempaka, cendana, delima, 
                                               kasturi.
         Senjata – cemeti, sauku (cambuk), sena (tentera).
         Perkataan agama – dosa, syurga, neraka, agama, puasa.

2.   BAHASA ARAB – Islam, rukun, hisab, hakim, fikir,
                                     zalim, istiadat, insan, wujud, roh.

3.   BAHASA PARSI – pesona, nobat, nakhoda, dewan, 
                                      bandar, johan, kapur, piala,        
                                           takhta, istana.

4.   BAHASA HINDUSTANI – Boria, ganja, gusar,
                                                    bendahari, cukai, hapus, roti,               
                                                    cuti, kerani, topi.

5.   BAHASA CINA – kuih, tauge, tauhu, tahil, candu,
                                    nyonya, ponteng, congkak, 
                                    sampan, banci, loteng.

6.   BAHASA JAWA DAN SUNDA – luntur, lakon, wayang,
                                                               ayu, buntu, obor, gusti,
                                                               oleh-oleh, enak, kacau,
                                                               perabot, pamer, tulen.

7.   BAHASA PORTUGIS – baldi, bangku, meja, kebaya, 
                                               kemeja, keju, sekolah,
                                               palsu, mentega, keranda, peluru,
                                               sepatu, tuala, renda, 
                                                    pita, garpu, bomba, bola, baldi, 
                                                    pelekat, paderi, merinyu.

8.   BAHASA BELANDA – duit, engsel, senapang, laci,
                                              geladak, kamar, ongkos,
                                              rokok, kantor, arloji.

9.   BAHASA INGGERIS – botol, setem, majistret, elaun,
                                              telefon, beg, muzik,        
                                              piano,  ekonomi, komputer, 
                                              internet.


“Sesuatu bahasa meminjam kerana tidak cukup istilah.  Proses peminjaman merupakan salah  satu cara yang diambil oleh semua bahasa untuk berkembang.  Ada cara lain juga untuk berkembang, misalnya, mencipta istilah sendiri.  Ini dilakukan oleh semua bahasa, tetapi prosesnya lebih lambat. Yang paling senang adalah dengan meminjam sahaja – proses meminjam dalam bahasa tidak dianggap memalukan”. 
             
               (Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim)


...Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Views


 
                   
 1.  ASAL-USUL
 2.  BAHASA MELAYU KUNO
 3.  BAHASA MELAYU PADA BATU-BATU          BERSURAT (PRASASTI) ABAD KETUJUH
 1.  BAHASA MELAYU ZAMAN KERAJAAN  SRIWIJAYA
 1.  BAHASA MELAYU ZAMAN MELAKA
 2.  BAHASA MELAYU ZAMAN PORTUGIS,    BELANDA DAN INGGERIS
 1.  BAHASA MELAYU DALAM ZAMAN BARU
-        PERANCANGAN
-        PENGEKODAN
-        PEMUPUKAN
 1.  MASA DEPAN BAHASA MELAYU


...Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >

SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

Views

 
1.   Pengenalan

1.1      Sejarah Perkembangan Ejaan Rumi Bahasa Melayu:
·     William Marsden –1812- A Grammar of The Malayan Language.
·     W.G. Shellabear – 1901 – The Evolution of The Malay Spelling.
·     R.J. Wilkinson –1902 – Sistem Ejaan Sekolah.
·     Pendeta Za’ba – 1940-an – Petua-petua Ejaan Rumi.
·     Ejaan Kongres – 1956.
·     Ejaan Malindo – 1959.
·     Ejaan Universiti Malaya – 1960-an.
·     Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu – 1972.
·     Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu – 1974.

2.   Sistem Bunyi dan Lambang

2.1      Abjad Bahasa Melayu
2.2      Huruf Vokal
2.3      Huruf Konsonan
2.4      Huruf Diftong
3.   Persukuan
3.1      Sebelas pola
3.2      Suku kata terbuka dan suku kata tertutup
4.   Sistem Keselarasan Huruf Vokal
4.1      Takrif
4.2      Syarat
4.3      Pola keselarasan huruf vokal
4.4      Pola kekecualian keselarasan huruf vokal
5.         Kata Pinjaman
5.1      Dasar penyesuaian
5.2      Bentuk visual dengan penyesuaian huruf
6.          Ejaan Kata Terbitan
6.1      Kata dasar yang menggunakan imbuhan
6.2      Kata yang menggunakan bentuk terikat seperti maha- dan tata-
6.3      Kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk atau bentuk kata yang lain
7.          Ejaan Kata depan
      7.1      Kata sendi nama di dan ke
   8.      Ejaan Kata Ganti Singkat
        9.      Ejaan Partikel
      10.      Ejaan Kata Ulang / Ganda
      11.      Ejaan Gabungan Kata
12.      Penggunaan Akronim dan Singkatan
      13.      Penggunaan Tanda baca


...Berilmu Beriman Beramal...
hr/ >